AppleMark

W poprzednim tekście wskazywałem, iż uwikłanie się polskiego Trybunału Konstytucyjnego w machinacje PO, związane z próbą utrzymania przez dotychczasowy obóz rządzący politycznej kontroli nad tym ciałem do końca kadencji obecnego Sejmu, musi zakończyć się nie tyle nawet naruszeniem autorytetu tego ciała, ile wręcz jego totalną kompromitacją. W tej trudnej sytuacji, Trybunał mógł poprzez zachowanie minimum […]

06.12.2015   17     Komentarzy

Czytaj więcej

trybunal

Trwająca od kilku tygodni burza wokół Trybunału Konstytucyjnego nie pozwala przejść obojętnie wobec tych wydarzeń. Wydaje się że warto przypomnieć kilka istotnych kwestii dotyczących polskiego Trybunału i rozważyć, w jakim stopniu uzasadnione są głosy iż próba naruszenia jego pozycji, oznacza przekształcenie Polski w kraj niedemokratyczny. Zacząć należy od krótkiej konstatacji historyczno – prawnej. Mamy w […]

29.11.2015   17     Komentarzy

Czytaj więcej

temida

Poprzednie teksty nieuchronnie prowadziły nas do poświęcenia uwagi stanowi w jakim znajduje się obecnie polski system sądownictwa. Nie jest dziełem przypadku, że owa trzecia władza, kiedy przychodzi jej poruszać się w realiach tzw. normalnego życia, okazuje swoją całkowitą bezradność i kompletne oderwanie od rzeczywistości. W ciągu ostatnich dwóch lat obserwujemy niekończący się serial nieporadności i […]

22.11.2015   29     Komentarzy

Czytaj więcej

0biiy

Ostatni wpis poświęcony prokuraturze, wywołał znowu falę komentarzy, które jednak przenosiły ciężar zainteresowania ze spraw ustrojowo – organizacyjnych, na kwestie czysto personalne. Jest prawdą, że wszystko zależy od ludzi, ale jest też prawdą, że ludzie funkcjonujący w złych strukturach i posługujący się złymi narzędziami, zwykle zdecydowanie częściej przynoszą złe owoce. Dlaczego tak się dzieje ? […]

15.11.2015   16     Komentarzy

Czytaj więcej

5580853-prokuratura-generalna-900-600

W poprzednim tekście poruszyłem ważne kwestie dotyczące polskiej armii, a ściślej systemu dowodzenia nią. Do kwestii związanych z obronnością państwa jeszcze wrócę, teraz chciałbym jednak w kilku kolejnych tekstach rozważyć różne aspekty funkcjonowania szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. Rozpocząć należy od obszaru, w którym nagromadziło się najwięcej patologii i który wymaga najszybszego, nowego uregulowania. Chodzi tu […]

08.11.2015   14     Komentarzy

Czytaj więcej

nsz

Z rozważań w poprzednich tekstach wynika, iż Polska w ciągu najbliższych lat może stanąć wobec poważnych wyzwań zewnętrznych. Błędy dotychczasowej polityki zagranicznej, bagatelizowanie oczywistych zagrożeń, osłabianie własnego potencjału obronnego, bezrefleksyjne zaufanie w lojalność naszych sojuszników (?), to wszystko spowodowało, że gwałtownie zmieniająca się na naszą niekorzyść sytuacja międzynarodowa w najbliższym sąsiedztwie, skutkuje zwiększeniem zagrożenia naszego […]

01.11.2015   18     Komentarzy

Czytaj więcej

silk-fabric-texture-15

Rosyjska interwencja w Syrii uznawana jest przez wielu komentatorów jako uwertura do III wojny światowej. Nie można wykluczyć takiego scenariusza, choć jest oczywiste że dla Putina ten ruch, po niepokojącej stagnacji na Ukrainie, był jedyną szansą na zmniejszenie skutków wewnętrznych upadku rosyjskiej gospodarki. Z tego punktu widzenia plan się powiódł, bowiem popularność Putina poszybowała na […]

25.10.2015   17     Komentarzy

Czytaj więcej

Handshake

  W poprzednich tekstach starałem się dokonać – siłą rzeczy bardzo generalnej – analizy naszego obecnego położenia geopolitycznego. Konstatacje są bardzo smutne. Polska stoi dzisiaj wobec dwóch potężnych wyzwań – coraz silniejszej presji rosyjskiej i nieskrywanego już przez Moskwę dążenia, do ponownego zdominowania Europy Środkowo – Wschodniej, a jednocześnie coraz brutalniejszego dążenia Niemiec, do pełnego […]

18.10.2015   20     Komentarzy

Czytaj więcej

miedzymorze_mapa

Zaledwie kilka tygodni temu, przetoczyła się w Polsce dyskusja wokół postawy naszego rządu, w obliczu brutalnego narzucania poprzez struktury unijne woli Niemiec w sprawach polityki wobec imigrantów. Obecne władze RP ugięły się pod tym dyktatem, który stanowi przecież tylko pierwszy krok na drodze do wymuszania na członkach Unii posłuszeństwa wobec niemieckiego dyktatu także w innych […]

11.10.2015   15     Komentarzy

Czytaj więcej

nsz

Zagadnienie relacji polsko – niemieckich jest kolejnym wielkim problemem i wyzwaniem polityki polskiej. Problem ten wynika z przyjętej jako dogmat polityki zagranicznej III RP swoistej doktryny „wzorcowej normalizacji” tych relacji. Jej symbolem stało się „przytulenie” T. Mazowieckiego w Krzyżowej przez kanclerza H. Kohla. Ten symbol ilustruje doskonale stan tych relacji. Karzeł w uścisku obrzyma, oczekujący […]

04.10.2015   17     Komentarzy

Czytaj więcej