6fb844f1-8f42-412f-940a-2c46244b9d20

Ustrojowe skutki rozpętanej przez Platformę Obywatelską jesienią 2015 roku wojny o całkowite podporządkowanie swojemu środowisku politycznemu Trybunału Konstytucyjnego, zaczynają być daleko idące. Obserwujemy właśnie kolejną fazę konfrontacji, w której w konsekwencji zakwestionowania przez Trybunał Konstytucyjny wyłącznego uprawnienia parlamentu do stanowienia prawa, kolejne najważniejsze sądy w kraju wypowiedziały posłuszeństwo konstytucyjnej zasadzie trójpodziału władzy, oświadczając iż będą […]

01.05.2016   15     Komentarzy

Czytaj więcej

poland_russia_flag

Kilkanaście dni temu ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andrejew udzielił wywiadu portalowi ONET. Cała rozmowa została skoncentrowana wokół kwestii historycznych, a Pan Ambasador skupił właściwie całą swoją uwagę na zagadnieniu ochrony sowieckich pomników znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej. Treść tej rozmowy jest zasmucająca z wielu względów. Oczywiście największym problemem jest to, że Pan Ambasador w […]

24.04.2016   21     Komentarzy

Czytaj więcej

european-union

Przez ostatnie tygodnie starałem się unikać komentowania otaczającej nas rzeczywistości, bowiem wyjątkowe emocje towarzyszące toczącemu się w Polsce sporowi politycznemu, raczej nie sprzyjają spokojnej refleksji. Jednak z różnych stron docierały do mnie oczekiwania, aby jednak spróbować odnieść się do sytuacji która bardzo wiele osób poważnie trapi. Do tego w ostatnich dniach ukazały się dwie wypowiedzi, […]

16.04.2016   17     Komentarzy

Czytaj więcej

AppleMark

W poprzednim tekście wskazywałem, iż uwikłanie się polskiego Trybunału Konstytucyjnego w machinacje PO, związane z próbą utrzymania przez dotychczasowy obóz rządzący politycznej kontroli nad tym ciałem do końca kadencji obecnego Sejmu, musi zakończyć się nie tyle nawet naruszeniem autorytetu tego ciała, ile wręcz jego totalną kompromitacją. W tej trudnej sytuacji, Trybunał mógł poprzez zachowanie minimum […]

06.12.2015   17     Komentarzy

Czytaj więcej

trybunal

Trwająca od kilku tygodni burza wokół Trybunału Konstytucyjnego nie pozwala przejść obojętnie wobec tych wydarzeń. Wydaje się że warto przypomnieć kilka istotnych kwestii dotyczących polskiego Trybunału i rozważyć, w jakim stopniu uzasadnione są głosy iż próba naruszenia jego pozycji, oznacza przekształcenie Polski w kraj niedemokratyczny. Zacząć należy od krótkiej konstatacji historyczno – prawnej. Mamy w […]

29.11.2015   17     Komentarzy

Czytaj więcej

temida

Poprzednie teksty nieuchronnie prowadziły nas do poświęcenia uwagi stanowi w jakim znajduje się obecnie polski system sądownictwa. Nie jest dziełem przypadku, że owa trzecia władza, kiedy przychodzi jej poruszać się w realiach tzw. normalnego życia, okazuje swoją całkowitą bezradność i kompletne oderwanie od rzeczywistości. W ciągu ostatnich dwóch lat obserwujemy niekończący się serial nieporadności i […]

22.11.2015   29     Komentarzy

Czytaj więcej

0biiy

Ostatni wpis poświęcony prokuraturze, wywołał znowu falę komentarzy, które jednak przenosiły ciężar zainteresowania ze spraw ustrojowo – organizacyjnych, na kwestie czysto personalne. Jest prawdą, że wszystko zależy od ludzi, ale jest też prawdą, że ludzie funkcjonujący w złych strukturach i posługujący się złymi narzędziami, zwykle zdecydowanie częściej przynoszą złe owoce. Dlaczego tak się dzieje ? […]

15.11.2015   16     Komentarzy

Czytaj więcej

5580853-prokuratura-generalna-900-600

W poprzednim tekście poruszyłem ważne kwestie dotyczące polskiej armii, a ściślej systemu dowodzenia nią. Do kwestii związanych z obronnością państwa jeszcze wrócę, teraz chciałbym jednak w kilku kolejnych tekstach rozważyć różne aspekty funkcjonowania szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. Rozpocząć należy od obszaru, w którym nagromadziło się najwięcej patologii i który wymaga najszybszego, nowego uregulowania. Chodzi tu […]

08.11.2015   14     Komentarzy

Czytaj więcej

nsz

Z rozważań w poprzednich tekstach wynika, iż Polska w ciągu najbliższych lat może stanąć wobec poważnych wyzwań zewnętrznych. Błędy dotychczasowej polityki zagranicznej, bagatelizowanie oczywistych zagrożeń, osłabianie własnego potencjału obronnego, bezrefleksyjne zaufanie w lojalność naszych sojuszników (?), to wszystko spowodowało, że gwałtownie zmieniająca się na naszą niekorzyść sytuacja międzynarodowa w najbliższym sąsiedztwie, skutkuje zwiększeniem zagrożenia naszego […]

01.11.2015   18     Komentarzy

Czytaj więcej

silk-fabric-texture-15

Rosyjska interwencja w Syrii uznawana jest przez wielu komentatorów jako uwertura do III wojny światowej. Nie można wykluczyć takiego scenariusza, choć jest oczywiste że dla Putina ten ruch, po niepokojącej stagnacji na Ukrainie, był jedyną szansą na zmniejszenie skutków wewnętrznych upadku rosyjskiej gospodarki. Z tego punktu widzenia plan się powiódł, bowiem popularność Putina poszybowała na […]

25.10.2015   17     Komentarzy

Czytaj więcej