Grzegorz Górski ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1985 roku, a w 1988 roku na tym samym uniwersytecie uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W 1996 roku na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 1994 roku pracuje na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 1998 roku jest profesorem tego Uniwersytetu. Adwokatem jest od 2005 roku.

Profesor Grzegorz Górski oprócz pracy naukowej pełnił również ważne funkcje w administracji publicznej (m.in. w latach 1991-1992 był podsekretarzem stanu w Urzędzie Rady Ministrów). W latach 2004 – 2007 był rektorem Szkoły Wyższej Warszawskiej – Collegium Varsoviense. W kadencji 2006 – 2010 oraz ponownie od 2010 r. jest radnym Rady Miasta Torunia. W listopadzie 2010 r. został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Rady. 17 listopada 2011 r. został wybrany przez Sejm RP w skład Trybunału Stanu.

Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych – książek, artykułów i recenzji. Opracowywał opinie prawne dla Sejmu i Senatu RP, dla Centralnego Urzędu Planowania oraz wielu placówek naukowych.